Konkurs „eduAKCJA medialna w szkole” to inicjatywa Polskiego Radia Regionalnego w Kielcach służąca zachęceniu nauczycieli do zaangażowania się w kreatywną realizację edukacji medialnej, zintegrowaną z obowiązującym programem nauczania różnych przedmiotów szkolnych oraz promocję najciekawszych projektów i efektów ich realizacji.

Konkurs jest skierowany do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terytorium Polski.

Przedmiotem Konkursu są autorskie materiały edukacyjne np. konspekty, scenariusze zajęć, programy nauczania, projekty i inne wytwory powstałe na potrzeby edukacji medialnej w szkole oraz udokumentowana ich realizacja m.in. film/prezentacja/fotoreportaż.

Celem Konkursu jest upowszechnianie edukacji medialnej, w szczególności:

  • zaangażowanie szkół i nauczycieli różnych przedmiotów i poziomów nauczania do realizacji założeń programowych edukacji medialnej;
  • wypracowanie i zaprezentowanie ciekawych narzędzi i innowacyjnych metod realizacji edukacji medialnej mogących służyć innym nauczycielom w procesie dydaktycznym;
  • identyfikacja przykładów dobrych praktyk w realizacji edukacji medialnej na różnych poziomach nauczania;
  • wyłonienie najlepszych zrealizowanych szkolnych projektów edukacji medialnej;
  • wyróżnienie szkół i nauczycieli zaangażowanych w działania konkursowe;
  • promocja i wydanie publikacji z najciekawszymi projektami, wypracowanych materiałów konkursowych mogących być inspiracją dla innych nauczycieli do tworzenia innowacyjnych projektów realizujących edukację medialną.

NAGRODY W KONKURSIE

I miejsce
nauczyciel lub zespół nauczycieli: 30 000 zł

II miejsce
nauczyciel lub zespół nauczycieli: 20 000 zł

III miejsce
nauczyciel lub zespół nauczycieli: 10 000 zł

5 wyróżnień
nauczyciel lub zespół nauczycieli: 2 000 zł

WAŻNE TERMINY
zgłaszanie udziału w Konkursie: do 31 maja 2023 r.
realizacja – czerwiec, wrzesień-październik 2023 r.
nadesłanie raportu z realizacji działań konkursowych: do 26 października 2023 r.

Ogólnopolski Konkurs „eduAKCJA medialna w szkole”
Ogólnopolski Konkurs „eduAKCJA medialna w szkole”
Skip to content