Celem 49. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy jest inspirowanie do podejmowania działań oraz opracowania i upowszechniania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

  • ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze;
  • możliwości psychofizycznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.

W Konkursie mogą brać udział pracownicy reprezentujący zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze oraz innych pracodawców, a także uczelnie, instytuty naukowe, instytucje i organizacje – wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

W Konkursie są przyznawane nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac oraz wyróżnienia dla przedsiębiorstw.

Wnioski należy składać elektronicznie do 10 lipca 2023 r.

Źródło/strona konkursu: https://konkursbhp-formularz.pl/

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy
Skip to content