Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Termin rejestracji szkół do zawodów XXXVI OWE został przedłużony do 14 października br. (włącznie).

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada skierowana jest do uczniów:

  • techników,
  • branżowej szkoły I stopnia,
  • branżowej szkoły II stopnia,
  • liceów ogólnokształcących.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Skip to content