Podczas bezpłatnego szkolenia ekspert Educado Leszek Zaleśny pomoże kadrze kierowniczej szkół oraz nauczycielom zaktualizować swoją wiedzę na temat działania organizacji pozarządowych w szkole. Kolejne zmiany w przepisach oświatowych umożliwiają działanie w szkole działalności NGO i organizację wolontariatu.

Dzięki niniejszej prelekcji uczestnicy zyskają całą wiedzę niezbędną do organizacji przedsięwzięć bez naginania przepisów prawa.

Korzyści dla uczestnika wynikające z webinarium:

  • ukazanie najważniejszych uregulowań prawnych, umożliwiających działanie organizacji pozarządowych w szkole od 1 września 2023 r.,
  • zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów jednostek systemu oświaty) oraz nauczycieli na temat aktualnych zmian w działaniu organizacji pozarządowych,
  • przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego funkcjonowania wolontariatu organizacji pozarządowych w szkole,
  • określenie wpływu kolejnych zmian w przepisach oświatowych, umożliwiających działanie organizacji pozarządowych w szkole.

Źródło: https://educado.pl/webinar/organizacje-pozarzadowe-i-wolontariat-w-szkole/648

Organizacje pozarządowe i wolontariat w szkole
Organizacje pozarządowe i wolontariat w szkole
Skip to content