W ostatnich latach wzrasta ranga szkolnictwa zawodowego. Dostrzega się potrzebę kształcenia specjalistów, którzy później znajdą zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Aby tak się stało, potrzebna jest wykwalifikowana kadra nauczycieli praktycznej nauki zawodu i nowoczesna baza dydaktyczna. Naprzeciw tym potrzebom wyszedł Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku, który jako jedyna szkoła na Podlasiu kształci uczniów w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

W piątek, 19 listopada 2021 roku, odbyła się w tej placówce uroczystość oficjalnego otwarcia nowoczesnych pracowni tworzyw sztucznych i automatyki, powstałych w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”. Dzięki funduszom unijnym przeprowadzono prace remontowe i wyposażono pracownie w nowoczesny sprzęt i urządzenia: wtryskarki, wytłaczarki, zgrzewarki oraz spawarki do produkcji tworzyw sztucznych. Natomiast pracownia automatyki wzbogaciła się o narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu automatyki przemysłowej, mechatroniki i robotyki. Uczniowie będą kształcić się w warunkach odpowiadających tym, jakie spotkają w miejscu pracy.

W uroczystości przecięcia wstęgi udział wzięli: dyrekcja, przedstawiciele społeczności uczniowskiej oraz zaproszeni goście. Wśród tych, którzy zaszczycili Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 swoją obecnością, byli: przedstawiciele Urzędu Miasta, Kuratorium Oświaty, reprezentanci pracodawców, u których młodzież odbywa praktyki oraz przedstawiciele mediów.

Przybyłym gościom zaprezentowano pomieszczenia dydaktyczne, wyposażenie nowych pracowni oraz funkcjonalność zakupionych urządzeń. Zorganizowano, między innymi, pokaz próby pracy na wtryskarce i wytłaczarce tworzyw sztucznych.

Realizacja tego projektu z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia praktycznego i pozwoli uczniom zdobyć wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe, a tym samym odnieść sukces na rynku pracy.

Otwarcie Pracowni Tworzyw Sztucznych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku
Skip to content