Październik miesiącem cyberbezpieczeństwa

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) we współpracy z państwami członkowskimi oficjalnie rozpoczęła działania w ramach kampanii Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (European Cybersecurity Month – ECSM).

Idea kampanii ECSM polega na zgłaszaniu przez firmy, instytucje i inne podmioty różnych inicjatyw z zakresu cyberbezpieczeństwa, których celem jest podnoszenie świadomości i kompetencji w tym zakresie

Kampania ma charakter niekomercyjny, a udział w inicjatywach jest bezpłatny. Przykłady aktywności to: webinary, materiały informacyjne, konferencje, szkolenia, różnego rodzaju akcje podnoszące świadomość cyberbezpieczeństwa wśród klientów i pracowników czy dedykowane zajęcia w szkołach.

Wszystkie inicjatywy będą prezentowane i promowane:

oraz w mediach społecznościowych

ECSM jest kampanią międzynarodową promowaną przez ENISA (https://www.enisa.europa.eu/), stąd też wszystkie przesłane inicjatywy i aktywności pojawią się również na oficjalnej europejskiej stronie ECSM https://cybersecuritymonth.eu/ 

W tym roku ENISA po raz pierwszy włączyła do swojej kampanii nagrody ECSM. Przedstawiciele państw członkowskich będą co roku wybierać najbardziej nowatorskie materiały wyprodukowane na potrzeby poprzednich kampanii ECSM. Państwa członkowskie zostały poproszone o dokonanie wyboru spośród materiałów zgłoszonych do konkursu. Wybrane już w tym roku zwycięskie materiały zostaną przetłumaczone na wszystkie języki urzędowe UE i będą ponownie wykorzystywane w trakcie aktualnej kampanii. ENISA zamierza organizować ten konkurs co roku.

Kampania w Polsce zyskuje coraz większe zainteresowanie. W ubiegłym roku udało się wypromować 71 polskich inicjatyw, które stanowiły rekord na skalę europejską, a uczestniczyło w nich ponad 40 tys. uczestników.

Źródło: https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/5072,Europejski-Miesiac-Cyberbezpieczenstwa-2022-dziesiec-lat-zwiekszania-swiadomosci.html

Październik miesiącem cyberbezpieczeństwa
Skip to content