Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej w zakładce „Kształcenie zawodowe” można znaleźć interaktywne i zgodne z aktualną podstawą programową e-materiały opracowane dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego. Opracowania te zostały przygotowane w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”.

Dotychczas udostępnione zostały e-materiały do niektórych zawodów z następujących branż:

 • audiowizualnej (AUD),
 • budowlanej (BUD),
 • chemicznej (CHM),
 • ekonomiczno-administracyjnej (EKA),
 • górniczo-wiertniczej (GIW),
 • handlowej (HAN),
 • hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT),
 • leśnej (LES),
 • ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO),
 • ogrodniczej (OGR),
 • opieki zdrowotnej (MED),
 • poligraficznej (PGF),
 • pomocy społecznej (SPO),
 • przemysłu mody (MOD),
 • rolno-hodowlanej (ROL),
 • rybackiej (RYB),
 • spożywczej (SPC),
 • transportu wodnego (TWO).

Materiały do pozostałych zawodów i branż będą sukcesywnie udostępniane w bieżącym roku.

Źródło: https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/tworzenie-e-zasobow-do-ksztalcenia-zawodowego/tworzenie-e-zasobow-do-ksztalcenia-zawodowego-aktualnosci/

Pierwsze e-materiały do kształcenia zawodowego są już dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej
Skip to content