Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia uruchomił program pilotażowy dla dzieci uzależnionych od nowych technologii cyfrowych.

Program to odpowiedź na problem uzależnień cyfrowych wśród dzieci i młodzieży. Zjawisko nasiliło się w czasie pandemii COVID-19. Działania mają wesprzeć uczniów i ich rodziców w walce z uzależnieniami od nowych technologii.

Do końca czerwca 2023 roku w 11 specjalistycznych ośrodkach dzieci i ich rodziny mogą otrzymać bezpłatnie profesjonalną pomoc psychologiczną.

Celem programu jest m.in.:

  • ograniczenie negatywnych zachowań związanych z uzależnieniami cyfrowymi,
  • zwiększenie wiedzy w tym zakresie,
  • poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Pomocy w ośrodkach udzielają:

  • psycholodzy,
  • psychoterapeuci,
  • terapeuci środowiskowi.
Pilotażowy program skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii
Pilotażowy program skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii
Skip to content