Edukacja.gov.pl to platforma przekazująca wiedzę na temat oferty edukacyjnej w Polsce, w tym szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i uczelni.

Będzie umożliwiała zaplanowanie ścieżki edukacyjnej, od początku do edukacji na poziomie akademickim.

Portal Edukacja.gov.pl
Planowanie ścieżki edukacyjnej z portalem Edukacja.gov.pl
Skip to content