Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego od września ruszyło pełną mocą. Młodzież po okresie ubiegłorocznej izolacji, spragniona jest nowych wyzwań i ciekawych form zajęć. Doradcy zawodowi z LCDZ jak zwykle stanęli na wysokości zadania i postanowili przeprowadzić zajęcia z wykorzystaniem bazy i narzędzi diagnostycznych Centrum Kompetencji BOF. 

„Rozwijamy kompetencje przyszłości i lecimy w świat” – to  warsztaty, podczas których  uczniowie uczestniczą w symulacji działania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki wolnorynkowej. W grupach zajmują się organizowaniem przedsiębiorstwa, produkcją i sprzedażą.

Muszą sami zadbać o środki produkcji – biorą kredyt, wypożyczają sprzęt  przydatny do produkcji, kupują surowiec, modyfikują produkt, aby był atrakcyjniejszy, dbają o sprzedaż, płacą podatki, a w końcu sporządzają rachunek zysków i strat. Uczestnicząc w grze, uczniowie mają okazję sprawdzić się w pracy zespołowej, w pełnieniu określonych ról, w efektywnym gospodarowaniu czasem oraz planowaniu działań.

Udział w tego typu warsztatach wywołuje wiele emocji ze względu na jej dynamiczny charakter.  Rozgrywki są w stanie porwać do działania największych malkontentów i rozweselić ponuraków. Oczywiście  istotny jest aspekt edukacyjny, zwłaszcza, że zajęcia odbywają się w Centrum Kompetencji BOF, gdzie na co dzień zajmujemy się diagnozą kompetencji.  

W grze młodzież ma okazję rozwijać i ocenić poziom następujących umiejętności, kompetencji:

 • zarządzanie czasem;
 • praca pod presją czasu;
 • organizacja pracy;
 • komunikatywność;
 • kreatywność;
 • umiejętność współdziałania w grupie;
 • otwartość na zmiany.

Warsztaty pod hasłem „Co wpływa na to, że jesteśmy jacy jesteśmy?” umożliwiają uczestnikom analizowanie własnych zasobów tj. zainteresowań, zdolności, uzdolnień, kompetencji i predyspozycji zawodowych w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. 

Młodzi ludzie uwielbiają rywalizację, więc na deser zaproponowano im udział w grze Kahoot. Polega ona na wyświetlaniu przez doradcę zawodowego na  głównym ekranie kolejnych wyzwań z pytaniami, uczestnicy natomiast klikają na tablecie odpowiedzi oznaczone kolorem i kształtem.  W grze zdobywa się punkty za poprawność i czas odpowiedzi. Jest to znana, lubiana i ceniona forma sprawdzenia wiadomości i ewaluacji zajęć.

W szkole, w domu, a później w pracy wymaga się współcześnie elastyczności oraz stosowania nowych innowacyjnych rozwiązań. Polonista oczekuje ciekawych wypracowań, nauczyciel matematyki pomysłów na rozwiązanie zadania, a nauczyciel plastyki ciekawych rysunków. W sieci spotykamy się z mnóstwem pomysłów innych ludzi, oczywiście lepszej lub gorszej jakości. Potencjał twórczy, z którym się rodzimy jest ogromny, ale powinniśmy go  rozwijać, gdyż często z wiekiem hamuje.

Doradcy z LCDZ od początku swojej pracy zgłębiają temat  kreatywności, szkoląc się w tym zakresie oraz  prowadząc lekcje i zajęcia warsztatowe. Od września odbywają się spotkania pod hasłem „Jestem jak  dziki KOT – Kreatywny, Odważny, Twórczy”. Można na nich poćwiczyć elastyczność myślenia, wymyślać nowe rozwiązania oraz podejmować ciekawe wyzwania.

W miesiącach wrzesień-październik z wyżej wymienionych zajęć skorzystało 320 uczniów  z następujących szkół:

 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Augusta w Białymstoku,
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku,
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku,
 • XI Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Białymstoku,
 • Zespół Szkół Mechanicznych Św. Józefa w Białymstoku,
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku.

Opracowały:
Beata Sańczyk, Agnieszka Budnik – doradcy zawodowi LCDZ

Planuję – decyduję – uczę się – pracuję
Skip to content