Zatrudnienie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zaangażowanie się w rozwój kompetencji i umiejętności. Wśród osób pracujących widoczne jest bardzo duże zróżnicowanie poziomu posiadanych kwalifikacji. W dużej mierze zależy ono od miejsca zatrudnienia oraz zajmowanego stanowiska.

Zakres wsparcia powinien dotyczyć tych tematów i obszarów, których rozwój poprawi funkcjonowanie uczestnika w aktualnym lub nowym miejscu pracy, wzmocni jego samodzielność i ułatwi przekwalifikowanie się.

We wsparciu warto również uwzględnić doradztwo zawodowe, którego rolą może być m.in.:

  • określenie obszarów rozwoju zawodowego,
  • wyszukiwanie adekwatnych ogłoszeń o pracę i pomoc w poszukiwaniu pracy,
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • zapewnienie informacji o szkoleniach interesujących uczestników.

Bilans kompetencji jest szczególnie zalecaną metodą pracy z osobami o niskich kwalifikacjach formalnych, które mogą mieć szereg umiejętności nabytych w toku różnych doświadczeń życiowych, które jednak nie są w żaden sposób rozpoznane, a często nawet uświadomione.

Źródło: https://ibe.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci

Wsparcie w podnoszeniu umiejętności podstawowych - rekomendacje i dobre praktyki
Podręcznik – rekomendacje i dobre praktyki wsparcia osób dorosłych w podnoszeniu umiejętności podstawowych
Skip to content