22 kwietnia 2022 r. minister Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, w którym określono podstawy programowe kształcenia w sześciu nowych zawodach:

  • monter konstrukcji targowo-wystawienniczych,
  • technik izolacji przemysłowych,
  • technik montażu i automatyki stolarki budowlanej,
  • technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego,
  • technik elektroautomatyk okrętowy,
  • technik przemysłu jachtowego

oraz dokonano zmian w podstawach programowych kształcenia w zawodach: monter stolarki budowlanej, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji jachtów i łodzi, technik rybołówstwa morskiego, technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik żeglugi śródlądowej, które są konsekwencją wprowadzenia podstaw programowych kształcenia w nowych zawodach: technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik izolacji przemysłowych, technik elektroautomatyk okrętowy oraz technik przemysłu jachtowego.

Wprowadzono nową dodatkową umiejętność zawodową pn. „Prowadzenie gospodarstwa rolnego w systemie rolnictwa ekologicznego”.

Wprowadzono również zmiany w podstawach programowych dla innych zawodów.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawy-programowe-dla-nowych-zawodow–rozporzadzenie-podpisane

Podstawy programowe dla nowych zawodów
Skip to content