Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku
Oferta obejmuje zagadnienia:

POZNAJ ZANIM WYBIERZESZ

SIEĆ WSPÓŁPRACY – JESTEŚMY RAZEM – DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

GŁÓWNE WYZNACZNIKI WYBORU KIERUNKU EDUKACJI I ZAWODU MŁODZIEŻY PO KLASIE ÓSMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPOKOJNIE, TO TYLKO MATURA

SPOKOJNIE, TO TYLKO STRES

MOTYWACJA KLUCZEM DO SUKCESU

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY DORADCÓW ZAWODOWYCH

W dniu 3 listopada 2021 r. w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku odbyło się spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkół podstawowych (SP 37, SP 22, SP 7), osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach.

W programie seminarium znalazły się: prezentacja oferty poradni w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz omówienie możliwości kształcenia młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dokonano również analizy wartości moralnych przypisanych do profesji doradcy zawodowego.
Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń oraz pozwoliło na kształtowanie współpracy pomiędzy doradcami zawodowymi szkół podstawowych.

Zespół poradnictwa edukacyjno-zawodowego PPP Nr 2

http://www.ppp2.eu/

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku
Skip to content