W dniu 15 kwietnia 2021 r. Prezydent Miasta Białegostoku powołał Miejski Zespół Doradztwa Zawodowego.

Głównym zadaniem Zespołu jest wypracowanie rozwiązań organizacyjnych dotyczących realizacji doradztwa zawodowego w szkołach Miasta Białegostoku od roku szkolnego 2021/2022.

Powołanie Miejskiego Zespołu Doradztwa Zawodowego
Skip to content