Komisja Europejska ogłosiła 2023 rok Europejskim Rokiem Umiejętności, w którym będą upowszechniane postawy uczenia się przez całe życie poprzez promocję możliwości rozwoju osobistego oraz zwiększanie aktywności europejskich społeczeństw i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Pracodawcy wspierają szkolenie zawodowe i kształcenie ustawiczne
Skip to content