W ramach Programu Erasmus+ Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku rozpoczął realizację kolejnego międzynarodowego projektu „Praktyki nauczycielem życia – staże zagraniczne uczniów i Job shadowing kadry ZSHE”.

Realizacja projektu pozwoli stworzyć warunki do samorozwoju oraz ułatwi uczniom wejście na rynek pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych, umiejętności językowych, osobistych, społecznych i organizacyjnych tj. samodzielność, kreatywność.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku kształconych w 3 zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa.

W jakich krajach odbędą się praktyki?
Uczniowie wyjadą na praktyki do Hiszpanii (Teneryfa) i Portugalii. Podczas pobytu nasi uczniowie zdobędę specjalistyczne kwalifikacje pożądane przez pracodawców, poznają praktyczne rozwiązania i nowoczesne technologie w firmach o ugruntowanej pozycji na międzynarodowym rynku.

W jaki sposób zostaną wyłonieni uczestnicy projektu?
Uczestnicy stażu zostaną wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym. Instrukcja postępowania i wszelkie informacje będą dostępne w szkole w biurze projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, wycieczki, przejazdy lokalne zostaną pokryte z budżetu projektu.

Koordynatorzy projektu: Paulina Borys i Beata Milewska.

Projekt: Praktyki nauczycielem życia – staże zagraniczne uczniów i Job shadowing kadry ZSHE
Praktyki nauczycielem życia – staże zagraniczne uczniów i Job shadowing kadry ZSHE
Skip to content