Akademia PARP przygotowała nowy kurs pod tytułem „Profesjonalny sekretariat – kurs II stopnia”.

Kurs II stopnia jest kontynuacją kursu I stopnia. Przed przystąpieniem do nowego e-kursu zaleca się realizację kursu opublikowanego wcześniej.

Dzięki udziałowi w kursie „Profesjonalny sekretariat – kurs II stopnia” dowiesz się:

  • jakimi kompetencjami powinien charakteryzować się profesjonalny pracownik sekretariatu,
  • w jaki sposób komunikować się ze swoim kierownikiem i współpracownikami, by bez przeszkód realizować zadania w sekretariacie,
  • jak zadbać o wizerunek swój i organizacji wykonując obowiązki pracownika sekretariatu,
  • jak wykorzystać nowe technologie do profesjonalnej obsługi interesantów.
Profesjonalny sekretariat – kurs II stopnia Akademii PARP
Skip to content