Kwartalnik „Rynek Pracy” zawiera podsumowanie wyników prac nad prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Prognoza jest wykonywana corocznie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) na podstawie uzyskanych od Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) wyników badań na temat popytu na pracowników według zawodów.

Źródło: https://rynekpracy.praca.gov.pl/resources/html/article/details?id=612198

Kwartalnik "Rynek pracy"
Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
Skip to content