Prognozowane zmiany na rynku pracy

Raport opracowany przez Instytut Analiz Rynku Pracy, w oparciu o przegląd literatury przedmiotu, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości stanowi przegląd najnowszych badań i analiz w zakresie prognozowania zmian na rynku pracy. 

W związku z popularyzacją automatyki i systemów działających w oparciu o sztuczną inteligencję, uważa się, że niektóre zawody, zwłaszcza niewymagające specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji, zaczną zanikać.

Poznanie i zrozumienie istoty zmian wywołanych przez ww. czynniki, w tym postępującą automatyzację i robotyzację, a przede wszystkim określenie wpływu tych przeobrażeń na pracowników oraz pracodawców jest kwestią nader ważną.

Czytając raport zapoznasz się z:

  • determinantami rynku pracy,
  • trendami kształtującymi pracę,
  • scenariuszami rozwoju na rynku pracy.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/prognozowane-zmiany-na-rynku-pracy-przeglad-scenariuszy

Prognozowanie zmiany na rynku pracy
Skip to content