W czym mogę być mistrzem

Program „W czym mogę być  mistrzem” przeznaczony jest do realizacji na godzinach wychowawczych w wymiarze 1-2 godzin lekcyjnych na daną tematykę zajęć (w zależności od potrzeb wskazanych przez szkołę). Założonym efektem programu jest przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do odpowiedzialnego planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej oraz rozwijania samowiedzy i świadomości o posiadanych zasobach i mocnych stronach.

Program zajęć edukacyjnych składa się z 5 modułów tematycznych:

  1. Komunikacja
  2. Praca w zespole
  3. Moja osobowość
  4. Informacja edukacyjna
  5. Planowanie

Dowiedź się więcej

Program „Poznaję siebie – planuję – decyduję” skierowany jest do uczniów VIII klas szkół podstawowych.  Poprzez udział w Programie uczniowie uzyskują wsparcie w podjęciu decyzji o wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Program realizowany jest w formie interaktywnych zajęć warsztatowych, w ramach 5 dwugodzinnych spotkań. 

Dowiedz się więcej

Poznaję siebie-planuję-decyduję
Kompetentny słuchacz CKU

Program „Kompetentny słuchacz CKU” skierowany jest do słuchaczy szkół oraz uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku.

Realizowany jest od września 2017 r. a jego celem jest przygotowanie słuchaczy i kursantów do funkcjonowania na rynku pracy oraz podejmowania trafnych decyzji dotyczących własnej kariery zawodowej.

Dowiedz się więcej

Celem programu „Jak się uczyć, żeby umieć” jest rozwijanie kompetencji kluczowych – osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się.

Program jest realizowany przez 3 lata, od lutego 2019 r. do stycznia 2022 r. Programem są objęci słuchacze oddziałów funkcjonujących obecnie w CKU w Białymstoku oraz zainteresowani uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Dowiedz się więcej

Uczyć się by umieć
Programy autorskie zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego
Skip to content