Celem Projektu UNICEF „Klimat dla Młodych” jest kształtowanie świadomości w zakresie znaczenia ekologicznego stylu życia oraz inspirowanie dzieci, młodzieży, a także nauczycieli i pedagogów do podejmowania aktywności w tym obszarze. Wszyscy możemy przyczynić się swoim działaniem do tworzenia bezpiecznego klimatu dla młodych.

Materiały niezbędne do przeprowadzenia projektu dostępne są wyłącznie on-line na koncie Koordynatora w zakładce „Szkoły”, po przyłączeniu placówki do akcji.

Przed przystąpieniem do akcji należy zapoznać się z regulaminem projektu.

Rejestracja do projektu trwa do 19.05.2023 r.

Projekt edukacyjny UNICEF „Klimat dla Młodych”
Skip to content