Głównym celem wydania nowego rozporządzenia jest dostosowanie przepisów w nim zawartych do obecnie obowiązujących standardów wykonywania pracy przez młodocianych, uwzględniając postęp techniczny i przepisy unijne.

M.in. w punkcie dotyczącym prac z narażeniem na wysokie napięcie wskazano maksymalne poziomy napięć, przy których nie są wymagane specjalne procedury postępowania, mogące stanowić problem dla osób młodocianych.

Praktycznie każda praca przy obsłudze urządzeń zasilanych prądem elektrycznym związana jest z zagrożeniem porażeniem tym prądem.

Źródło: http://radasektorowa-motoryzacja.pl/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-wykazu-prac-wzbronionych-mlodocianym-i-warunkow-ich-zatrudniania-przy-niektorych-z-tych-prac/

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
Skip to content