18 maja 2023 r.

9:00-11:00

Platforma Google Meet

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz pedagogów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w webinarze „Projektujemy dla wszystkich, czyli czym jest dostępność” przygotowanym z okazji Światowego Dnia Świadomości Dostępności.

Spotkanie w formule on-line odbędzie się 18 maja (godz. 9:00-11:00) i będzie poświęcone problemom uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • dostępność usług cyfrowych dla wszystkich, szczególnie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • badania na temat oczekiwań nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami,
  • dlaczego z punktu widzenia dostępności ważny jest prosty język,
  • przygotowanie dokumentów spełniających standardy dostępności.
Projektujemy dla wszystkich – webinar z okazji Światowego Dnia Świadomości Dostępności
Skip to content