Dane dotyczące niwelowania luk kompetencyjnych poprzez kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach transformacji ekologicznej i cyfrowej:
Najważniejsze działania Cedefopu w latach 2021-2022

Cedefop odgrywa istotną rolę w działaniach Unii Europejskiej na rzecz zdobywania nowych umiejętności i eliminowania luk kompetencyjnych, które ujawniła pandemia.

W wyniku badań prowadzonych przez Cedefop określono następujące warunki umożliwiające optymalizację inwestycji państw w podnoszenie kwalifikacji:

  • zwiększenie poziomu wiedzy na rzecz poprawy polityki i praktyki zawodowej,
  • większa dbałość o środowisko naturalne,
  • nowe spojrzenie na długoterminową mobilność praktykantów,
  • ukierunkowanie na mikrokwalifikacje,
  • stymulowanie wsparcia w zakresie uczenia się dorosłych,
  • partnerstwa na rzecz wartości dodanej,
  • współdziałanie ze społecznością związaną z kształceniem i szkoleniem zawodowym.
PROPAGOWANIE REWOLUCJI W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
Skip to content