Tematem przewodnim Kwartalnika ZSK  3/2022 jest przedsiębiorczość. W Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 określona została, jako jedna z umiejętności o charakterze ogólnym – przekrojowym.

Ma zastosowanie w wielu zawodach, pozwala osobom poszukującym pracy ubiegać się o stanowiska u większej liczby pracodawców i jest podstawą do rozwijania pozostałych umiejętności.

W kwartalniku zamieszczone są:

  • artykuły, w których eksperci mierzą się z pytaniem czy przedsiębiorczość to faktycznie kluczowa umiejętność;
  • wnioski na temat przedsiębiorczości u dorosłych uczestników działań edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi service design i user experience;
  • analiza wywiadów z osobami uczącymi się w szkołach dla dorosłych;
  • przykłady dobrych praktyk;
  • podróż po kwalifikacjach związanych z kiteboardingiem i pilotowaniem imprez turystycznych.
Kwartalnik ZSK 3/2022
Przedsiębiorczość umiejętnością o charakterze ogólnym – przekrojowym
Skip to content