Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
Seneka

Sentencja ta, choć znana niemal każdemu, ciągle nie jest w pełni realizowana we współczesnej szkole. Nadal wielu uczniów otrzymuje w szkolnych murach oceny, nie zdobywa jednak umiejętności niezbędnych w życiu.

Na początku autorka publikacji kieruje do nauczycieli następujące pytania:

  • Czy my, jako nauczyciele, umiemy się uczyć i zmieniać metody pracy w zależności od potrzeb?
  • Czy nasi uczniowie, chodząc do szkoły przez kilkanaście lat, nauczyli się tego, jak mają się uczyć?

W dalszej części opracowania omawia proces rozwijania umiejętności uczenia się w praktyce szkolnej. Prezentuje podstawowe teorie uczenia się, czyli tego jak uczy się mózg. Opisuje kroki ku efektywności, czyli przygodzie uczenia. Przedstawia propozycję programu zajęć z zakresu skutecznego nauczania/uczenia się oraz proponuje plan podróży, czyli scenariusze dla nauczyciela.

Przygoda uczenia. Techniki efektywnej nauki w praktyce szkolnej
Przygoda uczenia. Techniki efektywnej nauki w praktyce szkolnej
Skip to content