Centrum Nauki Kopernik zachęca nauczycieli klas 7−8 szkół podstawowych i szkół średnich, by korzystali ze scenariuszy zajęć, filmów z ekspertami i innych edu-inspiracji, oferowanych w programie edukacyjnym Przyszłość jest dziś.

Bezpłatny program edukacyjny dostępny jest na www.kopernik.org.pl/pjd

Proponowane scenariusze lekcji wspierają rozwój kompetencji w zakresie:

  • umiejętności poszukiwania i selekcjonowania informacji,
  • krytycznego myślenia,
  • uczestniczenia w dyskusji,
  • kształtowania postaw w zakresie otwartości na opinie odmienne od własnych.

Wystawa i program edukacyjny „Przyszłość jest dziś” powstały w ramach projektu „Kampanie Informacyjno-edukacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”, realizowanego przez KPRM, wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK i Centrum Nauki Kopernik.

Wystawa o przyszłości
Przyszłość jest dziś – program edukacyjny Centrum Nauki Kopernik
Skip to content