Białostocka Szkoła Ćwiczeń to projekt, którego celem była poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy

Godne polecenia są publikacje Białostockiej Szkoły Ćwiczeń:

Projekt „Białostocka szkoła ćwiczeń” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Źródło: https://2slo.bialystok.pl/projekty/bialostocka-szkola-cwiczen/

Publikacje Białostockiej Szkoły Ćwiczeń – kompetencje kluczowe w praktyce
Skip to content