Głównym celem opracowania jest diagnoza obecnego oraz przyszłego zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w wybranych sektorach gospodarki, jak również identyfikacja bieżącego oraz przyszłego zapotrzebowania pracodawców w zakresie podnoszenia oraz nabywania nowych kompetencji i kwalifikacji.

W raporcie dokonano przeglądu istniejących badań i raportów z zakresie kompetencji przyszłości, wynikających z kluczowych zmian we współczesnej gospodarce. W toku przeglądu zidentyfikowano kluczowe umiejętności cyfrowe, związane między innymi z zyskującymi na znaczeniu zjawiskami pracy zdalnej, automatyzacji procesów biznesowych i robotyzacji, jak również wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy (w szczególności sztucznej inteligencji oraz internetu rzeczy). Umiejętności te stanowiły przedmiot badań CAWI przeprowadzonych na potrzeby raportu.

Oprócz odniesienia się do wyżej wymienionych celów w badaniach podjęto również próbę oceny wpływu aktualnych zjawisk, to jest pandemii COVID-19, wojny w Ukrainie oraz wynikającej z nich wysokiej inflacji na zapotrzebowanie pracodawców na umiejętności cyfrowe. Raport wieńczy podsumowanie wyników empirycznych raz wynikających z nich rekomendacji dla przedsiębiorstw i polityki edukacyjnej.

Źródło i raport do pobrania: https://lewiatan.org/wp-content/uploads/2023/07/prognoza_zapotrzebowania_na_kompetencje.pdf

Prognoza zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w wybranych branżach w związku ze zmianami w gospodarce
Raport Lewiatana: Prognoza zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w wybranych branżach w związku ze zmianami w gospodarce
Skip to content