Rynek pracy, edukacja i kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań

Raport: Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (Kwiecień 2022) został przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez: Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o.

Raport jest kolejnym z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji.

Raporty ukazują się w cyklu miesięcznym – niniejszy numer obejmuje okres sprawozdawczy od 29 marca do 29 kwietnia 2022 r. Przedstawiono w nim syntetyczne wyniki badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, które ukazały się w wyżej wskazanym terminie.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-kwiecien-2022

Raport: Rynek pracy, edukacja i kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań
Skip to content