Raport: Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2022) przygotowany został przez: Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o., na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jest kolejnym z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji.

Raporty ukazują się w cyklu miesięcznym – ten oto numer obejmuje okres sprawozdawczy od 29 kwietnia do 27 maja 2022 r. Przedstawiono w nim syntetyczne wyniki badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, które ukazały się w wyżej wskazanym terminie.

Raport: Rynek pracy, edukacja, kompetencje - maj 2022
Raport: Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań
Skip to content