W związku z realizacją projektu pt. „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” w latach 2017 r. do 2021 r. prowadzone są coroczne badania pn. Identyfikacja potrzeb i aspiracji edukacyjnych mieszkańców BOF w szkołach podstawowych na obszarze BOF.

Liderem ww. projektu jest Miasto Białystok. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku jest odpowiedzialne m.in. za realizację ww. badania. Zasadniczym jego celem jest zdiagnozowanie wyobrażeń i oczekiwań uczniów kończących szkołę podstawową oraz ich rodziców na temat ich przyszłej ścieżki edukacyjnej i przyszłości zawodowej.

Raport 2020
Badania – Identyfikacja potrzeb i aspiracji edukacyjnych mieszkańców BOF w szkołach podstawowych na obszarze BOF
Skip to content