18 kwietnia 2023 r.

10:00 – 12:00

Online

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.  oraz  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy zapraszają do udziału w szkoleniu pracodawców pragnących zatrudnić młodocianych pracowników.

W trakcie szkolenia będzie mowa o:

  • podstawie prawnej refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom,
  • wykazie zawodów refundowanych,
  • tym, kim jest instruktor praktycznej nauki zawodu,
  • tym, jak wypełnić wnioski: o zawarcie umowy o refundację i o zwrot poniesionych kosztów.

Udział w szkoleniu online jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/refundacja-kwiecien-2023

Refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników
Skip to content