Niebawem rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2022/2023. Aby dostać się do wybranej placówki, uczeń ósmej klasy musi uzyskać jak najlepszy wynik na egzaminie oraz mieć dobre oceny. Liczy się także dodatkowa aktywność oraz szczególne osiągniecia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 • Jak przeliczyć punkty?
 • Kiedy odbędą się egzaminy ósmoklasisty?
 • O czym muszą pamiętać uczniowie oraz rodzice?
REKRUTACJA 2022 DLA ÓSMOKLASISTY

Rekrutacja ma określone zasady i terminy, z którymi należy się zapoznać!

Zasady i kryteria rekrutacji do klas i szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2022/2023 znajdziesz pod wskazanym adresem: https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/rekrutacja-dla-absolwentow-szkol-podstawowych.html

Sprawdź ofertę edukacyjną białostockich szkół i wybierz 3 szkoły, w których chciałbyś podjąć dalszą edukację, a w nich możesz wskazać dowolną liczbę oddziałów.

Na rok szkolny 2022/2023 przeprowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych:

 • 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 5-letniego technikum,
 • 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Przygotuj się na egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła już terminy egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w tym roku:

 • język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00;
 • matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00;
 • język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00.

Znane są również już terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty:

 • język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00;
 • matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00;
 • język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 1 lipca 2022 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 7 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 8 lipca 2022 r.

Wyniki

Za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej możesz uzyskać max 100 pkt.

Uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym mnożone są przez przelicznik 0,35, np. 100% = 100 x 0,35 = 35 pkt. Uzyskane wyniki procentowe z języka nowożytnego na poziomie podstawowym mnożone są przez przelicznik 0,3, np. 75% = 75 x 0,3 = 22,50 pkt. Maksymalna liczba punktów za 3 wyniki procentowe wynosi 100 pkt.

Punkty za oceny i dodatkową aktywność

Podczas rekrutacji brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki, a także dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły- max 72 pkt:

 • Ocena celująca – 18 punktów,
 • Ocena bardzo dobra – 17 punktów,
 • Ocena dobra – 14 punktów,
 • Ocena dostateczna – 8 punktów,
 • Ocena dopuszczająca – 2 punkty.

Można także otrzymać dodatkowe punkty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty,
 • szczególne osiągniecia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: konkursy, olimpiady, wydarzenia artystyczne i sportowe – max 18 punktów.

Logowanie

Zalogowanie się do systemu elektronicznego będzie możliwe po wpisaniu adresu:

http://bialystok.e-omikron.pl

Na tej stronie internetowej będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji, w tym oferta szkół. Przy pomocy serwisu internetowego można będzie wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji oraz mieć stały dostęp do poradników.

Możliwość wypełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły kandydat będzie miał w terminie od 16 maja 2022 r. od godz. 9.00 do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.

W rekrutacji ważna jest przede wszystkim liczba punktów, uzyskana przez kandydata z przeliczenia wyników egzaminu ósmoklasisty oraz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

TU  TU  możesz skorzystać z bezpłatnej porady doradcy zawodowego w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru szkoły ponadpodstawowej:

 • Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. H. Sienkiewicza w Białymstoku,
  Ciepła 32, tel. 85 651 58 55, lcdz@ckubialystok.pl
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku,
  Piotrkowska 2, tel. 85 744 53 50, pp1@um.bialystok.pl
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku,
  Mazowiecka 35, tel. 85 742 34 34, sekretariat@ppp2.eu

Pamietaj

Pamiętaj, to Ty jesteś architektem swojej kariery edukacyjno-zawodowej.

Zadbaj o to, by była to trafna decyzja!

Opracowanie: Anna Rolak – doradca zawodowy  Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza
Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku

REKRUTACJA 2022 DLA ÓSMOKLASISTY -> SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ
Skip to content