Wydział Edukacji dla Rynku Pracy zaprasza na szkolenie online „Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego”.

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli,
 • nauczycieli centrów kształcenia zawodowego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych,
 • dyrektorów i wicedyrektorów szkół,
 • wizytatorów kuratorium oświaty,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • doradców zawodowych,
 • specjalistów ze szkół i placówek.

Celem szkolenia jest:

 • doskonalenie umiejętności w zakresie planowania procesu dydaktycznego,
 • doskonalenie umiejętności formułowania celów kształcenia i ich operacjonalizacji,
 • doskonalenie umiejętności opracowania treści nauczania,
 • doskonalenie umiejętności doboru metod nauczania do celów kształcenia,
 • przygotowanie do opracowania projektu ewaluacji programu nauczania zawodu.

W roku szkolnym 2022/2023 jest zaplanowana tylko jedna edycja tego szkolenia.

Szkolenie online: Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego
Rekrutacja na szkolenie online „Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego” – edycja 3
Skip to content