FESTIWAL BIAŁOSTOCKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

26-29 kwietnia 2022 r.

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Białegostoku, dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego, dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im Henryka Sienkiewicza w Białymstoku oraz doradców zawodowych Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w dniach 26-29 kwietnia 2022 roku odbył się „Festiwal białostockich szkół zawodowych”.

To innowacyjne działanie skierowane było do uczniów klas ósmych szkół podstawowych, którzy dalszą swoją przyszłość edukacyjną chcieliby związać z kształceniem zawodowym.

Festiwal odbył się na auli Centrum przy ul. Ciepłej 32 w Białymstoku. Wzięło w nim udział łącznie 400 uczestników (uczniowie i nauczyciele/doradcy zawodowi szkół podstawowych oraz prezentujący się przedstawiciele szkół zawodowych).

Swoje oferty edukacyjno-zawodowe przedstawiło 11 białostockich szkół zawodowych.

FESTIWAL BIAŁOSTOCKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH. 26-29 kwietnia 2022 r.

Głównym celem Festiwalu było wsparcie młodzieży w świadomym wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej, poprzez umożliwienie jej bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami szkół zawodowych oraz promocja kształcenia zawodowego w naszym mieście.

W organizację „Festiwalu białostockich szkół zawodowych” włączyły się szkoły zawodowe oraz szkoły podstawowe miasta Białegostoku.

W dniach 24.02.2022 r. i 15.03.2022 r. odbyły się spotkania Dyrektorów szkół z dyrektorem Centrum oraz doradcami zawodowymi/ koordynatorami ds. doradztwa zawodowego, na których zostały uzgodnione szczegółowe zadania oraz harmonogram przeprowadzenia Festiwalu.

W ramach „Festiwalu białostockich szkół zawodowych” odbyły się prezentacje oferty edukacyjnej szkół zawodowych, a także zorganizowane zostały stoiska szkół stwarzające możliwości konsultacji indywidualnych uczniów z przedstawicielami szkół zawodowych.

Podsumowaniem każdego dnia Festiwalu był udział młodzieży w interaktywnym quizie Kahoot, który podsumowywał wiedzę uczniów zdobytą na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonego w ramach podstaw programowych w szkołach podstawowych.

Nagrody dla najlepszych w grze zostały ufundowane przez miasto Białystok. Nie zabrakło również konkursów zorganizowanych przez szkoły zawodowe, które również przygotowały upominki dla młodzieży.

Za koordynację działań oraz współpracę ze szkołami podstawowymi i zawodowymi w ramach „Festiwal białostockich szkół zawodowych” odpowiedzialni byli doradcy zawodowi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku.

Po entuzjastycznych reakcjach uczestników Festiwalu oraz rozmowach z uczniami, nauczycielami, dyrekcją szkół zawodowych i podstawowych jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa wpiszę się w kalendarz corocznych działań Miasta Białystok na rzecz doradztwa zawodowego i wsparcia młodzieży w ich wyborach edukacyjno-zawodowych.

W imieniu organizatorów
Anna Rolak, doradca zawodowy LCDZ

Relacja z FESTIWALU BIAŁOSTOCKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
Skip to content