Z inicjatywy Prezydenta Miasta Białegostoku, dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego, dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku oraz doradców zawodowych Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w dniach 7-10 marca 2023 roku odbyła się druga edycja Festiwalu Białostockich Szkół Zawodowych.

Głównym celem Festiwalu było wsparcie młodzieży w świadomym wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej poprzez umożliwienie jej bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami szkół zawodowych oraz promocja kształcenia zawodowego w naszym mieście. 

W organizację Festiwalu Białostockich Szkół Zawodowych włączyły się szkoły zawodowe miasta Białegostoku. 18.01.2023 r. odbyło się spotkanie dyrektorów szkół zawodowych z przedstawicielami Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, dyrektorem oraz doradcami zawodowymi Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, na którym zostały uzgodnione szczegółowe zadania oraz harmonogram przedsięwzięcia.

To innowacyjne działanie skierowane było do uczniów klas ósmych szkół podstawowych, którzy swoją dalszą przyszłość edukacyjną chcieliby związać z kształceniem zawodowym, oraz do ich nauczycieli i rodziców. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży udziałem w tegorocznej edycji festiwalu zostało zmienione miejsce jego przebiegu.

Festiwal w dniach 7-8 marca 2023 r. odbył się w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 47/1, natomiast w dniach 9-10 marca 2023 r. – w Zespole Szkół Mechanicznych im. św. Józefa w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 14.

W Festiwalu wzięło udział łącznie 1443 uczestników (uczniowie, rodzice, nauczyciele, wychowawcy klas), w tym 1285 uczniów z 24 białostockich szkół podstawowych i 11 szkół zawodowych.

W ramach Festiwalu Białostockich Szkół Zawodowych odbyły się prezentacje oferty edukacyjnej szkół zawodowych, a także zorganizowane zostały stoiska szkół stwarzające możliwość konsultacji indywidualnych uczniów z przedstawicielami szkół zawodowych. Podsumowaniem każdego dnia był udział młodzieży w interaktywnym quizie Kahoot, w którym mogli wykazać się swoją wiedzą zdobytą na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego. Nagrody dla najlepszych uczestników w grze zostały ufundowane przez Miasto Białystok. Nie zabrakło również konkursów zorganizowanych przez szkoły zawodowe, które nagrodziły młodzież przygotowanymi przez siebie upominkami, m.in.. ciasteczkami z wróżbami zawodoznawczymi.

Za koordynację działań oraz współpracę ze szkołami podstawowymi i zawodowymi w ramach Festiwalu Białostockich Szkół Zawodowych odpowiedzialni byli doradcy zawodowi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku: Anna Rolak, Anna Klebus, Beata Pogorzelska i Elżbieta Fidura.

Po entuzjastycznych reakcjach uczestników Festiwalu oraz rozmowach z uczniami, nauczycielami i dyrekcją szkół jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa na stałe wpisze się w kalendarz przyszłorocznych działań Miasta Białegostoku na rzecz doradztwa zawodowego i wsparcia młodzieży w ich wyborach edukacyjno-zawodowych.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w organizacji II edycji  Festiwalu Białostockich Szkół Zawodowych.

Relacje z  Festiwalu zostały opublikowane także na stronach lokalnych mediów i szkół:

Opracowanie: Anna Rolak, doradca zawodowy LCDZ

Relacja z II edycji Festiwalu Białostockich Szkół Zawodowych
Skip to content