Poniżej materiały z konferencji podsumowującej dotychczasowe osiągnięcia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, prezentacja dobrych praktyk ZSK i promocja współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami Systemu.

Link do materiałów

Relacja z konferencji „Kreujemy Przyszłość. Współpraca w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji”
Skip to content