Centrum Kształcenie Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku wspomaga nauczycieli w procesie wspierania uczniów i ich rodziców w wyborze szkoły ponadpodstawowej i kierunków dalszego kształcenia.

W dniu 25.04.2023.  Elżbieta Leszczyńska-Kakareko, konsultant Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji  oraz  Anna Rolak i Anna Klebus – doradcy zawodowi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego – przeprowadzili  szkolenie „Drogi do zawodu dla absolwentów szkół podstawowych”.

Omówili różnorodne ścieżki zdobywania kwalifikacji zawodowych przez absolwentów szkół podstawowych z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wskazywali dylematy uczniów i rodziców związanych z procesem wyboru szkół i rekrutacji, proponowali rozwiązania na podstawie dzielenia się dobrymi praktykami. Powyższe zagadnienia nauczyciele szkół podstawowych Miasta Białystok mogli przeanalizować również w formie warsztatowej oraz podczas ćwiczenia: „Rekrutacja do szkół podstawowych 2023/2024 w pytaniach i odpowiedziach”.

Spotkanie szkoleniowe stało się okazją do omówienia trudnych sytuacji związanych z doradztwem zawodowym, specyfiki pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wymiany doświadczeń oraz zwiększenia kompetencji w zakresie wspierania uczniów w procesie wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Relacja ze szkolenia: Drogi do zawodu dla absolwentów szkół podstawowych
Skip to content