Publikacja zawiera bogaty zestaw statystyk dotyczący przedsiębiorstw przemysłowych:

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 • produkcja sprzedana,
 • wskaźniki cen,
 • produkcja globalna,
 • zużycie pośrednie,
 • wartość dodana brutto,
 • produkcja ważniejszych wyrobów,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • zatrudnienie i wydajność pracy,
 • czas pracy i warunki pracy,
 • wynagrodzenia,
 • nakłady inwestycyjne,
 • środki trwałe,
 • handel zagraniczny wyrobami przemysłowymi,
 • gospodarka paliwowo-energetyczna i materiałowa w przemyśle,
 • technika i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • zagrożenie i ochrona środowiska.

Przekroje: województwa, sektory własności, sekcje i działy PKD 2007, podstawowe dane o przemyśle wg grup i niektórych klas PKD 2007; ilość produkcji wyrobów wg PKWiU 2015; wartość produkcji sprzedanej wyrobów wg działów i grup PKWiU 2015; eksport i import wg sekcji i działów PKD 2007, eksport i import wyrobów przemysłowych wg działów PKWiU 2015.

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-przemyslu-2022,5,16.html

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2022
Skip to content