Podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawiera kluczowe statystyki dotyczące Polski oraz ważniejsze zróżnicowania regionalne i porównania międzynarodowe. Prezentowane dane umożliwiają kompleksowy opis sytuacji społeczno-gospodarczej kraju z możliwością porównań retrospektywnych. Stanowi kompendium informacji m.in. o:

  • ludności,
  • rynku pracy,
  • edukacji,
  • warunkach życia,
  • gospodarce i biznesie,
  • środowisku i zasobach naturalnych,

odzwierciedlając bogaty zasób statystyk zbieranych, gromadzonych i udostępnianych przez statystykę publiczną.

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2022,2,22.html

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022
Skip to content