Porozumienie między Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz instytucjami realizującymi program FERS 2021-2027 zostało podpisane.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek poinformował o przeznaczeniu 347 mln euro na rozwój szkolnictwa zawodowego oraz wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie doposażenia i szkoleń.

Priorytetowym zadaniem realizowanym w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) jest szkolnictwo zawodowe przygotowujące kadry na potrzeby polskiej gospodarki.

Środki przewidziane są również na:

  • rozwój doradztwa zawodowego,
  • zintegrowanego systemu kwalifikacji,
  • wsparcie organizacji konkursów i zawodów dla uczniów szkół zawodowych w ramach EuroSkills oraz WordSkills.

Więcej informacji o programie FERS

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podpisanie-porozumienia-miedzy-ministerstwem-funduszy-i-polityki-regionalnej-a-instytucjami-realizujacymi-program-fers-2021-2027-z-udzialem-ministra-przemyslawa-czarnka

Rozwijanie rynku pracy – wsparcie szkolnictwa zawodowego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych
Skip to content