Dzisiaj ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Rekrutacja potrwa do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00.
Rejestracja wniosków do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych oraz mistrzostwa sportowego trwa do 29 maja 2023 r. do godz. 15:00.

Dla absolwentów szkół podstawowych przygotowano łącznie 6772 miejsca. W tym:

  • 3 356 miejsc w liceach ogólnokształcących,
  • 2 532 miejsca w technikach,
  • 884 miejsca w branżowych szkołach I stopnia.

Osoba wypełniająca wniosek może wybrać 6 szkół ponadpodstawowych. Listę szkół należy ułożyć według preferencji i poziomu zainteresowania daną placówką. Na pierwszej pozycji powinna być szkoła pierwszego wyboru.

W Białymstoku uczniowie do wyboru mają:

  • 17 liceów,
  • 11 techników,
  • 8 szkół branżowych I stopnia. 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie dostępna 18 lipca od godz. 10:00. Na odwołania są 3 dni. Uczniowie, którzy nie dostaną się do żadnej z wybranych przez siebie szkół, będą mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca odbędzie się drogą elektroniczną. 

W rekrutacji punktowane jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności. W przypadku pozostałych kandydatów, na świadectwach są umieszczane dodatkowe informacje o szczególnych osiągnięciach, np. udział w konkursach, aktywności społecznej, wolontariacie.

W Białymstoku szkoły oferują kształcenie w 43 zawodach w technikach oraz w 22 zawodach w branżowych szkołach I stopnia.

W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2023/2024  się nowe zawody:

  • tapicer – ZST,
  • cieśla – ZST,
  • technik technologii żywności – ZSG,
  • technik aranżacji wnętrz – ZSB-G, ZST, ZSZ 5.

Więcej informacji na Oficjalnym Portalu Miasta

Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Skip to content