Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań - czerwiec 2022

Miesięczne raporty są kolejnymi z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji. Przedstawiono w nim syntetyczne wyniki badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, które ukazały się we wskazanych wyżej terminach.

Raporty przygotowane zostały na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez: Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publications?language=pl

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań
Skip to content