W miesięczniku „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” (grudzień 2022) zamieszczono najważniejsze informacje z krajowego i europejskiego  rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych opracowań tematycznych, które ukazały się między 30 listopada a 30 grudnia 2022 r.

Wśród publikacji omówionych w grudniowym numerze są:

  • raport 10 najważniejszych trendów na rynku pracy w 2023 r. firmy Antal,
  • raport Praca a dom. Wyzwania dla rodziców i ich konsekwencje, przygotowany przez ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz
  • raport Wage Report 2022-23: The impact of inflation and COVID-19 on wages and purchasing power, Międzynarodowej Organizacji Pracy, omawiający m.in. zmiany realnych miesięcznych płac w skali globalnej w ostatnich latach.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-grudzien-2022

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań – grudzień 2022
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań – grudzień 2022
Skip to content