W miesięczniku „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” (kwiecień 2023) zamieszczone zostały najważniejsze informacje z krajowego i europejskiego rynku pracy oraz podsumowanie najciekawszych opracowań tematycznych, które ukazały się między 30 marca a 28 kwietnia 2023 r.

W części odnoszącej się do krajowego rynku pracy omówiono m.in. raport: Nowoczesne formy zatrudnienia 2023 (Hays) – prezentujący wyniki badania dotyczącego planów pracodawców w zakresie zatrudnienia pracowników tymczasowych i etatowych, trudności związanych z wprowadzaniem nowoczesnych form zatrudnienia oraz przyszłości takich form w Polsce – oraz Pokolenie Z na rynku pracy (Wyższej Szkoły Humanitas) – przedstawiający wyniki badań postaw, priorytetów i oczekiwań osób urodzonych po 1997 r., w kontekście rynku pracy.

W części poświęconej europejskiemu i globalnemu rynkowi pracy polecamy uwadze czytelników raport Fostering skills use for sustained business performance: Evidence from the European Company Survey (Eurofound), którego autorzy analizują, w jaki sposób kultura organizacyjna i wykorzystywanie kapitału ludzkiego wpływają na rentowność, wielkość produkcji i poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-kwiecien-2023

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań – kwiecień 2023
Skip to content