W miesięczniku „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” (listopad 2022) zamieszczone zostały informacje z krajowego i europejskiego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych opracowań tematycznych, które ukazały się między 28 października a 30 listopada 2022 r.

Raport jest kolejnym z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-listopad-2022

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań – listopad 2022
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań – listopad 2022
Skip to content