Dostępne są kolejne z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji.

Raporty ukazują się w cyklu miesięcznym. Omawiane są w nich syntetyczne wyniki badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/knowledge/knowledge#publications

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań - Luty 2022
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań – Luty 2022 i Marzec 2022
Skip to content