W miesięczniku „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” (luty 2023) zamieszczono najważniejsze informacje z krajowego i europejskiego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych opracowań tematycznych, które ukazały się między 27 stycznia a 28 lutego 2023 r.

W lutowym numerze wśród publikacji dotyczących krajowego rynku pracy omówiono:

  • raport Wpływ realizacji polityki spójności 2014-2020 na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce, przygotowany przez IDEA Instytut Sp. z o. o. oraz Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.;
  • raport Raport Trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy, którego autorzy – eksperci Manpower – wskazali m.in. 14 globalnych trendów, które będą kształtowały rynek pracy w 2023 r.

W sekcji międzynarodowej omówiono m.in.:

  • raport OECD pt. Retaining Talent at All Ages, przedstawiający najnowsze tendencje w zakresie rotacji pracowników i długości stażu ich pracy. W raporcie określono kluczowe polityki pracodawców i polityki publiczne mogące wspierać zwiększanie i utrzymania zatrudnienia;
  • Randstad workmonitor 2023 prezentujący opinie pracowników nt. zmieniającego się rynku pracy. Tegoroczna edycja skupia się na następujących tematach: postawa, oczekiwania, bezpieczeństwo, emerytura, przynależność.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-luty-2023

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań – luty 2023
Skip to content