W miesięczniku „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” zamieszczono najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w maju 2023 r.

Publikacja zawiera m.in.:

  • „Raport mobilności transgranicznej. Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy” (EWL),
  • opracowanie „Wpływ AI na rynek pracy” autorstwa ekspertów z EY oraz „Neuroróżnorodni w biurze” (Workplace, Skanska) – jest to pierwszy w Polsce raport poświęcony wsparciu osób atypowych w środowisku pracy poprzez zmiany organizacyjne i przestrzenne.

W części poświęconej zagranicznym rynkom pracy na szczególną uwagę zasługują dwie publikacje: raport KE „Integration of young people into the labour market with particular focus on traineeships” analizujący wpływ staży i praktyk zawodowych na integrację młodych ludzi na rynku pracy oraz „Future of Jobs. Report 2023” (Światowe Forum Ekonomiczne) poświęcony trendom na rynku pracy do 2027 r.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-maj-2023

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań – maj 2023
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań – maj 2023
Skip to content